• İstanbul11 °C
  • Ankara10 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KONUK: KOOPERATİFLER HAYATI DEĞİŞTİRECEK TARİHİ ROL ÜSTLENİYOR
24 Aralık 2016 Cumartesi 10:57

KONUK: KOOPERATİFLER HAYATI DEĞİŞTİRECEK TARİHİ ROL ÜSTLENİYOR

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, “El ve gönül birliği yapılınca kooperatif çatısı a

BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN ORTAK BİR AMAÇ OLMALI

Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “bir elin nesi iki elin sesi var” atasözünde ifade edildiği gibi birlikte hareket edilince bir şeylerin ortaya çıkarılabileceğine, bir şeylerin yapılabileceğine dikkat çekti ve ellerin iki yerine üç, üç yerine beş, beş yerine dokuz, dokuz yerine yüz, yüz yerine bin, bin yerine on binler olunca daha çok ses çıkarılacağını, bir iken yapılamayacak, yapılması hayal bile edilemeyecek, hayallerde bile yer verilemeyecek işlerin, beraberlikle yapılabileceğini söyledi. Konuk, hedefe ulaşmak için ortak bir amacın olması, bir işin ucundan el birliğiyle ve uyum içinde tutulması gerektiğini vurguladı.

 

SOSYO-EKONOMİK ORGANİZASYONLARIN ORTAK ADI KOOPERATİFLERDİR

Hemen herkesin, boylarından kat be kat büyük yükleri kaldırıp taşıyan karıncaları hayatında en az bir kere izlediğini ifade eden Başkan Recep Konuk, “görev dağılımı yapan karıncaların uyum içinde çalıştığını hayranlıkla gözlemeyen yoktur. Onların o çalışmasında en çok hayran olunan, olunacak husus ise zor günlere hazırlık yaparken ortak ihtiyaçlarına ancak ortak emek ve ortak irade ile çare bulabilecekleri bir organizasyonu gerçekleştirmeleridir.

Onların yaptıkları organizasyon; tek başına yapılamayacak işlerin, üstesinden gelinemeyecek zorlukların, kaldırılamayacak yüklerin nasıl başarılacağının, nasıl aşılacağının, nasıl hafifleyeceğinin dersi niteliğindedir. Onların tabiatta yaptığının bir benzerini ekonomik hayata taşıyıp tek başına başarılamayacak işleri el ele vererek başaran, finanstan üretime, katma değerli üretimden ürününü değerlendirmeye, başını sokacak ev inşa etmekten mal ve hizmetlere ve daha ucuz erişmeye kadar insan hayatının her alanında çıkan zorlukları güçlerini birleştirerek aşan, maddi yetersizliklerin omuzlarına yüklediği yükü omuz omuza vererek hafifleten ve taşınabilir hale getiren organizasyonlar artık günümüzde var. Bu sosyo-ekonomik organizasyonların ortak adı kooperatifler, ilgi alanı hemen hemen her sektördür” diye konuştu.

 

KOOPERATİFLERİN ÜSTLENDİĞİ ROL, HİÇBİR TANIMA SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR

İlgili kanunda kooperatiflerin, “ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan ortaklıklar” şeklinde tanımlandığını belirten Recep Konuk, “ders kitaplarında ise kooperatifler, amaç eksenli tanımlanıp bu amacın “ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle

karşılamak” olduğu vurgulanıyor ve bu amacı gerçekleştirmek için kooperatiflerin “bireylerin tek başlarına yetersiz olan sermayelerini birleştirip yatırıma yönelterek üretimde artış sağladığı” belirtiliyor. Her iki tanım da doğrudur. Ancak kooperatiflerin günümüzde üstlendiği rol ve işlev hiçbir tanıma veya tarife sığmayacak kadar büyük, hiçbir tanım veya tarifle anlatılamayacak kadar büyüktür” dedi.

 

 

KOOPERATİFLER, SON YÜZ YILIN TARIM SEKTÖRÜNDEKİ EN BÜYÜK BULUŞU

Tarih sahnesine çıkışları henüz iki asrı yeni bulan kooperatiflerin, dünyanın dört bir tarafında insanlara başını sokacağı ev kazandırmaktan, ihtiyaçlarını piyasada ezilmeden karşılamaya, finansman ihtiyaçlarına uygun koşullarla cevap üretmekten, birikimi sınırlı toplum kesimlerini ekonominin etkin aktörü yapmaya kadar çok sayıda alana hitap ettiği kesimlerin hayatını değiştirecek rol ve roller üstlendiğini dile getiren Başkan Konuk açıklamasında, “Dünyamızda bugün için 1 milyarın üzerinde insan, kurduğu veya ortağı olduğu kooperatifler vasıtasıyla ekonomi çarkının etkin aktörüdür. Her sektör ve her alanda kooperatiflerin hitap ettiği kesime artı bir katkısı olmuştur. Ancak hiçbir sektördeki kooperatif organizasyonunun veya hiçbir kooperatif çeşidinin katkısı, tarım kooperatiflerinin tarım sektörüne ve üreticiye katkısı ile boy ölçüşemez. Belki de, hatta tam da bu sebeple, kooperatifler çiftçiyi, üreticiyi, tarladaki, ağıldaki, ahırdaki, meradaki, bağdaki, bahçedeki, üretimlerini rafa kadar taşıyacak, emeklerini tarımsal sanayi ile zenginleştirecek bir ekonomik zincir oluşturmalarına imkân sunduğu ve tarımsal ürün üzerinden oluşan katma değerin üretim zincirinin ilk halkasındakilere intikal etmesini sağladıkları için son yüz yılın tarım sektöründeki en büyük buluşu olarak tarif edilirler” ifadelerini kullandı.

 

BU TOPRAKLARDA KOOPERATİFLERİN İHTİVA ETTİĞİ MANA BÜTÜNLÜĞÜ ASIRLARDIR VARDI

Tarım kooperatifleri de dâhil olmak üzere dünya ekonomisindeki kooperatiflerin 1.800’lü yıllarla birlikte rol üstlenmeye başladığını aktaran AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “ülkemizde ise bugünkü bilinen anlamıyla ilk kooperatif girişim, dünyada kooperatiflerin sahne alışından yaklaşık üççeyrek asır sonra 1.800’lü yılların sonunda gerçekleşti. Yaklaşık 75 yıllık zaman farkı kimseyi aldatmasın, bu topraklarda kooperatiflerin ihtiva ettiği mana bütünlüğü ve kooperatifçiliğe de ilham kaynağı olan birlikte üretme, birlikte başarma geleneği, hayat yükünü birlikte omuzlama alışkanlığı, hem kültürü hem de kurumlarıyla asırlardır vardı. Bu toprakların, ekonomik sistemine kooperatifleri sandık veya kooperatif adıyla dahil etmesi sadece ve sadece dünyadaki terminolojiyi kullanmaya başlamasından ibarettir” dedi.

 

TARIMSAL KOOPERATİFLER, KIRSAL KALKINMANIN TEMİNATI OLARAK KABUL EDİLİYOR

Başkan Recep Konuk, Dünya Kooperatifçilik Günü mesajına şu cümlelerle devam etti: “Kooperatifçilikte dünyaya ilham vermiş bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim mesuliyetimiz, kooperatifleri toplumsal kalkınmanın bir dinamiği olarak ekonomik hayatın her alanına taşımak, kooperatif girişimlerle daha çok insanın refahtan daha çok pay almasına aracılık etmektir. Dünyada binlerce kooperatif yaptığı işler, ürettiği ekonomik değerle 1 Milyarın üzerinde yani dünya nüfusunun %13’ten fazlasını oluşturan insanı ekonomik sisteme dahil ediyor, onların birlikte hareket ederek refahtan daha fazla pay almasını sağlıyor. Dünyamızda tarım sektöründeki ekonomik faaliyetlerin %50’sinden fazlası kooperatif işletmeler eliyle yürütülüyor. Dünyadaki 300 büyük kooperatifin bir yıllık iş hacmi 1,6 Trilyon doların üzerindedir. Tüm dünyada hem gıda güvenliğinin, hem sürdürülebilir tarımsal üretimin

hem de kırsal kalkınmanın teminatı olarak kabul edilen tarımsal kooperatifler, ekonomik sistemde sosyal guruplara etkileri de düşünüldüğünde dünya refahı açısından özel ve önemli bir rol üstlenmiştir”.

 

BU TOPRAKLARIN GENLERİNDE BİRLİK RUHU VAR

Genel Başkan Recep Konuk, “Bu topraklarda da kooperatifçiliğin hızla gelişip tüm sosyal kesimler, özellikle de tarım sektöründe ekonomimize yeni bir dinamizm kazandırabileceğini biliyoruz. Çünkü bu toprakların genlerinde birlik ruhu var. Bu topraklar komşusu açken tok yatmayacak, meslektaşı siftah yapmadan yeni bir alış veriş yapmayacak kadar erdemli. Ve bu topraklar kendisinden daha az dünya nimetine sahip kardeşleri incinmesin diye azami dikkat gösteren ahlaka sahip bir kültürün ana vatanı. Bu topraklar, kardeşlerinin işi rast gittikçe daha mutlu, refah iklimi komşularına da sirayet ettikçe daha huzurlu olan bir milletin yaşadığı topraklar. Yani varlıkta da yoklukta da bir olma, bir davranma, yükü birlikte omuzlama ve zenginliği paylaşma bu toprakların özelliği. O özellikler dünyanın kooperatif diye adlandırdığı sistemi hem kapsayan hem de onu aşan özelliklerdir. Dahil olduğumuz medeniyet havzasının bize mirası olan bu hasletlerimiz bu topraklarda ve bu toprakların geleceği için kooperatifçilikten çok daha fazla istifade edebilmek için yaptığımız işlerde bizim asli dayanağımızdır” şeklinde konuştu.

 

PANCAR ÜRETİCİSİ, KOOPERATİFÇİLİKTE ÖRNEK OLDU

Ülkemiz kooperatifçiliği yeni bir döneme girdiğini, ülke kooperatifçiliği açısından umutlu olmamızı gerektirecek sebeplerin çoğaldığını belirten Başkan Konuk, “Sadece dört sene önce kooperatifçilik strateji belgesini yayınladık. Kooperatifleri bir sivil toplum örgütü konumundan iktisadi bir aktör konumuna yükselttik. Türkiye’nin her tarafında kooperatif çatısı altında birleşip ne yaparız sorusuna cevap aramaya, neleri nasıl başaracağımız konusunda akıl terletmeye başladık. Kooperatif çatısı altında birlik olmak konusunda Türkiye’nin özellikle tarım sektörünün fikir birliği artık tamdır. İki binli yıllara girerken kooperatifçilikle nelerin başarılabileceğini bu toprakların dışından örneklerle izah ediyor, uzaklara methiyeler düzüyorduk. Şimdi kendi örneklerimiz, kendi modellerimiz de var. Dün özendiklerimizin özendiği bir modelimiz, başka coğrafyalarda anlatılan başarı hikâyemiz, hikayelerimiz var. Bu modelin müellifi, pancar üreticileridir. El ve gönül birliği yapılınca kooperatif çatısı altında nelerin başarılabileceğinin örneği pancar üreticisinin son 15 yılda başardıklarıdır. Kooperatifçiliği eğer ucuza almak ve pahalı satmak gibi dar kalıplara hapsetmezseniz, onun sanayi ile de taçlanacağının, finansman problemine de çözüm üreteceğinin, tarlada atılan tohuma da müdahil olacağının, ürettiğini katma değerli hale getirerek ekonomik sürecin bütününe de müdahil olunabileceğinin, daha da önemlisi faaliyet alanını büyüttükçe üreticisini de büyüteceğinin ispatı pancar üreticisinin diktiği sanayi tesisleri ve bir marka altında rafa kadar taşıdığı ürünleridir” dedi.

 

KOOPERATİFÇİLİK, BİR KALIBA HAPSEDİLMEMELİ

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Dünya Kooperatifçilik Günü mesajını şöyle tamamladı: “1 fabrikadan sadece 16 yılda onlarca fabrika çıkarmak, tek üretim kaleminden binin üzerinde mamul ürüne doğru genişlemek, tarlada başlayan süreci bir marka altında toplayıp rafa kadar ulaştırmak ve dünün içe kapanık sektöründen dünyanın en büyük beş gıda şirketinden birini çıkarmayı hedeflemek kooperatifçiliği geniş yorumlamanın ve bir kalıba hapsetmemenin sonucudur. Omuz omuza verilirse sağılan süt, sağanlar tarafından peynir

yapılır. Tarlada pancarı söken onu rafa çikolata olarak göndermeyi de başarır. Merada besisinin peşinde koşmakla kalmaz bir marka altında sucuk da üretir, salam da pastırma da. Üzüm bağında asma fidesini diken meyvesinin suyunu da çıkarır, sirkeyi de rafa kadar taşımayı başarır. Tıpkı karıncalar gibi işin ucundan hep birlikte tutar, çiftçilikten sanayiciliğe adım atar, eli tarladan rafa ulaşır. İlhamını Anadolu’nun birikiminden alan, insani değerlerimizle zenginleştirilmiş bir kooperatifçiliğin tesisi için gayretimiz ile Türk Kooperatifçiliğine ve ülke ekonomisine katkı verme azim ve kararlılığımızın artan bir heyecanla sürdüğünü ve süreceğini belirtir, “muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır, kooperatif yapmak, maddi manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir” sözleriyle kooperatifçiliğin özünü tarif eden Büyük Önder Atatürk ve Türk Kooperatifçiliğine emek vermiş değerli büyüklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutlarım”.

Bu haber toplam 935 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Seydişehir Postasi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim